.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Finans sektörünün küresel ekonomideki payının arttığı son dönemlerde; sektörün nitelikli, teknolojik bilgi ve deneyime sahip ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik açılan programımız 2008-2009 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. 

Bu program, bankacılık ve sigorta sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın misyonu, üretken ve analitik düşünme yeteneğine sahip kişileri eğitmek ve aynı zamanda değişime ayak uydurabilen ve teorik temel ve pratik bilgi ile donatılmış küresel ve rekabetçi pazarlarda çalışabilen araştırmacılar yetiştirmektir. Programın vizyonu, öğrencilere etik değerler ve gerekli bilgi kazandırmaktır.

Bu programda, günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Bankacılık ve sigortacılık programından mezun olan öğrenciler bankaların merkez departmanlarında ve subelerinde, sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin merkez departmanlarında ve acentelerinde, ve reasürans şirketlerinde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Bunun yanında, sermaye piyasası aracı kurumları, factoring ve leasing şirketleri gibi finansal kuruluşlarda ve işletmelerin finans ve muhasebe departmanlarında çalışabilirler.