.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı


Bölüm Hakkında: Gerek kamu gerekse özel sektörlerde işlerin büyük bir kısmının bürolarda yürütülmektedir. İşletmelerde hizmet ve çalışma alanı ne olursa olsun büro hizmetlerinin bulunması, bu hizmetleri yerine getiren, büroyu yönetebilen, yönetim konusunda bilgili, gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek kapasite ve yeteneğe sahip, koordinasyonu sağlayabilecek insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Programımız; uygulamalı eğitim alanları, fiziki eğitim altyapısı, alanında deneyimli öğretim kadrosu ve modern kampüs ortamında, büro hizmetleri ve yönetiminde ihtiyaç duyulan insan gücünü yetiştirmektedir. 

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl)  katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Ağlasun İlçesinde yer alan Ağlasun Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Ağlasun Meslek Yüksekokulu Hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt  bulunmamaktadır. Ancak  öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

Hukuk Büro Sekreterliği Programı


Bölüm Hakkında: Hukuk büro yönetimi ve sekreterliği programının temel amacı, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, adaletin gecikmeden ve sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını sağlamaya çalışacak, nitelikli ve profesyonel ara insan gücü gereksinimini karşılayabilecek ve adalet hizmetlerinin yürütülmesine etkin katkı sağlayacak elemanlara büyük ihtiyaç duyulması sebebiyle üst seviyede bir bilgi birikimine ve uygulamanın getirdiği sorunları çözme yeteneğine sahip ara elemanlar yetiştirmektir. Alanında nitelikli ve profesyonel ara eleman olarak mezun olan öğrencilerimiz özellikle avukatların yanında çalışarak hukuksal  sorunların çözümünü daha kolay hale getirecek ve adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Programımız; uygulamalı eğitim alanları, fiziki eğitim altyapısı, alanında deneyimli öğretim kadrosu ve modern kampüs ortamında, hukuk büro yönetimi ve sekreterliğinde ihtiyaç duyulan insan gücünü yetiştirmektedir. 

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl)  katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Ağlasun İlçesinde yer alan Ağlasun Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Ağlasun Meslek Yüksekokulu Hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt  bulunmamaktadır. Ancak  öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

ders içerikleri

  • Danışmanlıklar
  • Posta Hizmetleri Programı Ders İçerikleri
  • Bilgi Güvenliği Programı Ders İçerikleri
  • Kültürel Miras ve Turizm Programı Ders İçerikleri
  • Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ders İçerikleri
  • Maliye Programı