.

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Bölüm Tanıtım Filmi: https://youtu.be/P-BKiOZ0lC0


Bölüm Hakkında: Finans sektörünün küresel ekonomideki payının arttığı son dönemlerde; sektörün nitelikli, teknolojik bilgi ve deneyime sahip ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik açılan programımız 2008-2009 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. 

Bu program, bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın misyonu, üretken ve analitik düşünme yeteneğine sahip kişilere eğitim vermek ve aynı zamanda değişime ayak uydurabilen ve teorik temel ve pratik bilgi ile donatılmış küresel ve rekabetçi pazarlarda çalışabilen araştırmacılar yetiştirmektir. Programın vizyonu, öğrencilere etik değerler ve gerekli bilgileri kazandırmaktır.

Bu programda, günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Bankacılık ve sigortacılık programından mezun olan öğrenciler bankaların merkez departmanlarında ve şubelerinde, sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin merkez departmanlarında ve acentelerinde ve reasürans şirketlerinde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Bunun yanında, sermaye piyasası aracı kurumları, factoring ve leasing şirketleri gibi finansal kuruluşlarda ve işletmelerin finans ve muhasebe departmanlarında çalışabilirler.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Dikey Geçiş Olanakları: Mezunlarımızın Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile tercih yapılabileceği Lisans Programları; Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, İktisat, İşletme, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri şeklindedir.

 

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdur’un Ağlasun İlçesinde yer alan Ağlasun Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Ağlasun Meslek Yüksekokulu Hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerimizin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

Maliye Programı

Bölüm Tanıtım Filmi: https://youtu.be/rAenzrK8yhg


Bölüm Hakkında: Maliye Programı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, Maliye Bakanlığı ve diğer mali kurumlarda ihtiyaç duyulan kadrolara ve özel sektörde hizmet veren işletmelere, ekonomi ve maliye teorilerini bilen, Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Finans bilgisine sahip, mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirebilen nitelikli ara elemanlar yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Maliye Meslek Elemanı” unvanı ile iş hayatına atılmaktadır. Geniş bir istihdam imkanına sahip olan öğrencilere ağırlıklı olarak iktisat, maliye, kamu maliyesi, muhasebe, mali hukuk, vergi hukuku formasyonu kazandırmaya yönelik bir program uygulanmaktadır.

Mezun olan öğrencilerin istihdam imkanları oldukça geniştir. Maliye meslek elemanları Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, mahalli idarelerde, Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile Mal Müdürlükleri’nde, Vergi Daireleri’nde, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Gümrük Bakanlığı’nın ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca bankalarda ve özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci –mali müşavir ve muhasebe bürolarında çalışabilirler.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Dikey Geçiş Olanakları: Mezunlarımızın Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile tercih yapılabileceği Lisans Programları; Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik şeklindedir.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdur’un Ağlasun İlçesinde yer alan Ağlasun Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Ağlasun Meslek Yüksekokulu Hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerimizin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.


ders içerikleri

  • Danışmanlıklar
  • Posta Hizmetleri Programı Ders İçerikleri
  • Bilgi Güvenliği Programı Ders İçerikleri
  • Kültürel Miras ve Turizm Programı Ders İçerikleri
  • Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ders İçerikleri
  • Maliye Programı