.

Misyon - Vizyon

Ulusal ve küresel eğitim almış ve toplumların öğrencilerinin bilgi ve nitelikle eğitim almış ve eğitimden geçtiği, tartışmasız herkesin kabul ettiği bir gerçek olan öğretmenlerdir. Bu gerçekten hareketle Ağlasun Meslek Okulu, hedeflenen hedeflenen nitelikselleşmemiş, Yüksekne yaymayı benimsemiştir.

Bu; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversitelerine Bağlı Burdur ili Ağlasun İlçesinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nün 16/04/2002 yılında Yükseköğretim Genel Kurul'da incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la "7/d-2 yılında burada, söz konusu teklifin uygun olması durumunda meslek yüksekokulumuz kuruldu. 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla ilimize yeni kurulan MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ'yle meslek yüksekokulumuz MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ'ne bağlanmıştır.

Önlisans amaçlı eğitim-öğretim-öğretim yapan ve kısa süreli küçük küçük okulları tüm programlarda ortak olarak kullanılan 10 adet derslerlik ve 4 adet amfi tipi derslik olmak üzere 14 derslik, 4 adet bilgisayar salonu, 1 adet salon salonu, 2 adet çok salon, 1 adet basketbol arenası, 1 adet kapalı spor salonu ile modern eğitim veren bir okulumuzdaki bölümlerden oluşuyor.

2002 yılında Eğitim-Öğretim uygulamaları 40'ar kişilik kontenjanlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile programlama Ağlasun Meslek Yüksekokulu, 2019 yılı yılı sahip programlarına sahiptir.

1.  Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

  • Bankacılık ve Sigortacılık Programı
  • Maliye Programı

2.  Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü

3.  Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü

  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

4.  Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

  • Kültürel Miras ve Turizm Programı

5.  Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

  • Posta Hizmetleri Programı


Misyonumuz

Ağlasun Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, çağın gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu, duyusal özellikleri yüksek, iletişim becerisi kuvvetli, alanı ile ilgili kavramlara haiz, teorik bilginin yanında uygulama alanı becerisi sahip, kültürel değerleri benimseyen, bölge, ülke, dünya sorunlarına duyarlı, ürettiklerini toplum yararına sunan bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Bilimin önderliğine inanan, özgün düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil, şeffaf, etik değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye, kültüre öncülük ettiğine inanan, ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir Yüksekokul olmaktır.

Değerlerimiz


Ağlasun Meslek Yüksekokulu, hitap ettiği bütün paydaşlarıyla geçmişten günümüze elde ettiği akademik birikimi paylaşmayı esas edinmiştir. Yüksekokulumuz, öğrenci odaklı olmanın yanında; öğrencilerine bilimsel bilgi ve birikimi kazandırmayı benimsemektedir. Öğrencilerinin, mezunlarının ve paydaşlarının; yenilikçi, girişimci, araştırma odaklı, etik kurallara uyum sağlayan bireyler olması sağlanmaktadır. Akademik bilgi yanında topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek ve bu projelerle topluma katkı sağlamayı amaçlamak, Yüksekokulumuzun esas değerleri arasındadır.

 

Hedeflerimiz

 Yüksekokulumuz, sahip olduğu olanaklarını en iyi şekilde kullanarak sürekli gelişmeyi ve iç ve dış paydaşlarına akademik, sosyal, kültürel olarak fayda sağlamayı hedeflemektedir. Kurumumuz, öğrencilerine teorik ve pratik bilgi sağlama, personeline kurum değerlerini kazandırma ve tüm dış paydaşları ile sahip olduğu olanakları en iyi şekilde paylaşma gayretindedir. Birimimiz; sanayi, toplum, üniversite üçgenini oluşturmayı ve bu doğrultuda projeler gerçekleştirmeyi benimsemektedir. Aynı zamanda kültürel faaliyetler ve sosyal aktiviteler yoluyla bütün paydaşlara katkı sağlamak, Yüksekokul tarafından gerçekleştirilmektedir.   


Meslek Yüksekokulumuz