.

Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Ağlasun Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, ülkenin ihtiyaç duyduğu, duyusal özellikleri yüksek, iletişim becerisi kuvvetli, alanı ile ilgili kavramlara haiz, teorik bilginin yanında uygulama alanı becerisi sahip, kültürel değerleri benimseyen, bölge, ülke,  duyarlı, ürettiklerini toplum yararına sunan bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Bilimin önderliğine inanan, özgün düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil, şeffaf, etik değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye, kültüre öncülük ettiğine inanan, ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir Yüksekokul olmaktır.

Değerlerimiz


Ağlasun Meslek Yüksekokulu, hitap ettiği bütün paydaşlarıyla geçmişten günümüze elde ettiği akademik birikimi paylaşmayı esas edinmiştir. Yüksekokulumuz, öğrenci odaklı olmanın yanında; öğrencilerine bilimsel bilgi ve birikimi kazandırmayı benimsemektedir. Öğrencilerinin, mezunlarının ve paydaşlarının; yenilikçi, girişimci, araştırma odaklı, etik kurallara uyum sağlayan bireyler olması sağlanmaktadır. Akademik bilgi yanında topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek ve bu projelerle topluma katkı sağlamayı amaçlamak, Yüksekokulumuzun esas değerleri arasındadır.

 

Hedeflerimiz

 Yüksekokulumuz, sahip olduğu olanaklarını en iyi şekilde kullanarak sürekli gelişmeyi ve iç ve dış paydaşlarına akademik, sosyal, kültürel olarak fayda sağlamayı hedeflemektedir. Kurumumuz, öğrencilerine teorik ve pratik bilgi sağlama, personeline kurum değerlerini kazandırma ve tüm dış paydaşları ile sahip olduğu olanakları en iyi şekilde paylaşma gayretindedir. Birimimiz; sanayi, toplum, üniversite üçgenini oluşturmayı ve bu doğrultuda projeler gerçekleştirmeyi benimsemektedir. Aynı zamanda kültürel faaliyetler ve sosyal aktiviteler yoluyla bütün paydaşlara katkı sağlamak, Yüksekokul tarafından gerçekleştirilmektedir.   


Meslek Yüksekokulumuz