.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIRBAŞ
Müdür
hakankirbas@mehmetakif.edu.tr
+902482138000
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Kubilay YANIK
Müdür Yrd.
kyanik@mehmetakif.edu.tr
02482138003
Yüksekokul Sekreteri
İbrahim TUNÇ
Yüksekokul Sekreteri
itunc@mehmetakif.edu.tr
+902482138004
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIRBAŞ - Müdür
Öğr. Gör. Kubilay YANIK - Müdür Yrd.
Öğr. Gör. Dr. Eda TELLİ - Üye
Öğr. Gör. Hasan Hüseyin UMUTLU - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI - Üye
Yüksekokul Sekreteri İbrahim TUNÇ - Raportör
Yüksekokul Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIRBAŞ - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI - Bölüm Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment DOĞRU - Bölüm Bşk.
Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ - Bölüm Bşk.
Öğr. Gör. Kubilay YANIK - Müdür Yrd.
Öğr. Gör. Dr. Ali İNANIR - Bölüm Bşk.
Öğr. Gör. Veli SİPAHİ - Bölüm Bşk.
Yüksekokul Sekreteri İbrahim TUNÇ - Raportör

akademik personel

  • akademik personel