.

İdari Personel

İbrahim TUNÇ
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +902487313321(124)
E-posta: itunc@mehmetakif.edu.tr
Ozan PAZARLIOĞLU
Şef
Şef
Telefon: +902487313321(145)
E-posta: opazarlioglu@mehmetakif.edu.tr
Altan ÜNLÜ
Memur
Yazı İşleri
Telefon: +902487313321(144)
E-posta: altanunlu@mehmetakif.edu.tr
Ekrem DAĞ
Memur
Personel İşleri
Telefon: +902487313321(144)
E-posta: edag@mehmetakif.edu.tr
Mehmet KARASAKAL
Hizmetli
Telefon: +902487313321
E-posta: mkarasakal@mehmetakif.edu.tr
Ayşe KAZAN
Memur
Telefon: +902487313321(137)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Osman ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +902487313321(140)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Murat APAYDIN
Memur
Öğrenci İşleri
Telefon: +902487313321(140)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Cihan KÜLCÜ
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +902487313321(140)
E-posta: ckulcu@mehmetakif.edu.tr
Ülkü KABASAKAL
Sürekli İşçi
Sekreter
Telefon: +902487313321-22 (112)
E-posta: ukabasakal@mehmetakif.edu.tr
Zübeyde ATASEVER
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +902487313321(143)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Arif ÖZDEMİR
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +902487313321(143)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Halil İbrahim AKÇALI
Sürekli İşçi
Telefon: +902487313321(137)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Selahattin AKDOĞAN
Sürekli İşçi
Telefon: +902487313321(137)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Aydan TUNCAY
Sürekli İşçi
Telefon: +902487313321(137)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Bekir KAYA
Kaloriferci
Telefon: +902487313321
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Mehmet ŞENKAL
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +902487313321(143)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Durmuş AKINCI
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +902487313321(143)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Süleyman AKBÜLBÜL
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +902487313321(143)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Süleyman AYYILDIZ
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +902487313321(143)
E-posta: @mehmetakif.edu.tr

Formlar

  • Personel Formları