.

Misyon - Vizyon

Ulusal ve küresel sistemde bireylerin ve toplumların başarısının bilgi ve nitelikle yoğrulmuş eğitim ve öğretim anlayışından geçtiği, tartışmasız herkesin kabul ettiği bir gerçek haline dönüşmüştür. Bu gerçekten hareketle Ağlasun Meslek Yüksekokulu, sürekli gelişme hedefine odaklaşmış nitelik arayışını, okulun atmosferine yaymayı benimsemiştir.

Bu çerçevede; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversitelerine bağlı olarak Burdur ili Ağlasun İlçesinde Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 16/04/2002 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklifin uygun olması kararıyla meslek yüksekokulumuz kurulmuştur. 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla ilimize yeni kurulan MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ’yle meslek yüksekokulumuz MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ’ne bağlanmıştır.

Önlisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan ve kısa sürede gelişen ve büyüyen Yüksekokulumuz tüm programlarda ortak olarak  kullanılan 10 adet derslik ve 4 adet amfi tipi derslik olmak üzere 14 adet derslik, 4 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet konferans salonu, 2 adet çok amaçlı salon, 1 adet basketbol sahası, 1 adet kapalı spor salonu ile modern eğitim veren bir kuruluş olarak ilçemizdeki yerini almıştır.

2002 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 40'ar kişilik kontenjanlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile başlayan Ağlasun Meslek Yüksekokulu, 2019 yılı itibariyle aşağıdaki programlara sahiptir.

1. Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

  • Bankacılık ve Sigortacılık Programı
  • Maliye Programı

2. Bilgisayar Teknolojilisi ve Programlama Bölümü

3. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü

  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

4. Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

  • Kültürel Miras ve Turizm Programı

5. Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

  • Posta Hizmetleri Programı


Misyonumuz

Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan, bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversite olmak, Ağlasun Meslek Yüksekokulu'nun vizyonudur.

Vizyonumuz

Ağlasun Meslek Yüksekokulu; çağın gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu, duyusal özellikleri yüksek, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, alanının gerektirdiği araştırma, uygulama ve bilimsel yeterliklere sahip, teknoloji okur-yazarlığı olan bireyler yetiştirmeyi ve küresel değerleri ulusal değerlerle bütünleştirmeyi, bölge, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.akademik personel

  • akademik personel