.

Kurul, Komisyonlar ve Koordinatörlükler

MEZUNİYET KOMİSYONU

Müdürlük

Öğr. Gör. Kubilay YANIK (Başkan)

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment DOĞRU

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Ali İNANIR

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü

Öğr. Gör. Veli SİPAHİ

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ

AF,İNTİBAK VE MUAFİYET KOMİSYONU

Müdürlük

Öğr. Gör. Kubilay YANIK (Başkan)

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment DOĞRU

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Ali İNANIR

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü

Öğr. Gör. Veli SİPAHİ

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

Müdürlük

Öğr. Gör. Kubilay YANIK (Başkan)

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment DOĞRU

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Ali İNANIR

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü

Öğr. Gör. Veli SİPAHİ

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ

MEZUNLARLA İLİŞKİLER VE KARİYER PLANLAMA KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Ali İNANIR

Üye

Öğr. Gör. Sena GORAL

Üye

Öğr. Gör. Ayşe TÜRKMEN

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Kubilay YANIK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi  Eda TELLİ

Üye

Öğr. Gör. Cihan BİÇER

Üye

Sibel ÖZDEMİR

Üye

Nuri DEMİR

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI TEŞVİK VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment DOĞRU

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ali İNANIR

Üye

Öğr. Gör. Dr. Eda TELLİ

BİRİM DANIŞMA KURULU

Ağlasun MYO Müdürü

Dr. .Öğr. Üyesi Hakan KIRBAŞ

Ağlasun MYO Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Kubilay YANIK

Ağlasun MYO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI

Ağlasun MYO Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Eda TELLİ

Ağlasun MYO Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Hasan Hüseyin UMUTLU

Kamu Temsilcisi (Dış Paydaş)

İlçe Kaymakamlığı Temsilcisi

Kamu Temsilcisi (Dış Paydaş)

Belediye Başkanlığı Temsilcisi

Kamu Temsilcisi (Dış Paydaş)

İlçe Emniyet Amirliği Temsilcisi

Kamu Temsilcisi (Dış Paydaş)

İlçe Gençlik Müdürlüğü Temsilcisi

Kamu Temsilcisi (Dış Paydaş)

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Temsilcisi

Kamu Temsilcisi (Dış Paydaş)

Sağlık Grup Başkanlığı Temsilcisi

Özel Sektör Temsilcisi (Dış Paydaş)

Ağlasun Ziraat Bankası Şubesi Temsilcisi

Özel Sektör Temsilcisi (Dış Paydaş)

Sagalassos Lodge-Spa Otel Temsilcisi

Özel Sektör Temsilcisi (Dış Paydaş)

Hüseyin ERTAŞ- Ertaşlar Alabalık-Gülyağı ve Apart İşletmeciliği

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi (Dış Paydaş)

Ağlasun Meslek Yüksekokulu Yaptırma - Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi (Dış Paydaş)

Ağlasun Sagalassos Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı

Birim Öğrenci Temsilcisi

Enes ÇAVDAR

Mezun Eski Öğrenci

Şerife KILIÇARSLAN

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SEÇME KOMİSYONU

Ağlasun MYO Müdürü

Dr. .Öğr. Üyesi Hakan KIRBAŞ

Md. Yrd.

Öğr. Gör. Kubilay YANIK

Üye

Öğr. Gör. Hasan Hüseyin UMUTLU

Üye

Öğr. Gör. Mustafa ÇATAK

BİRİM PANDEMİ İLE MÜCADELE KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Hasan KEBAPCI

Üye

Öğr. Gör. Mehtap AKKAYA

Üye

Sürekli İşçi Aydan TUNCAY

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİ İZLEME VE DÜZENLEME KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Mustafa ÇATAK

Üye

Öğr. Gör. Sami ULUKUŞ

Üye

Öğr. Gör. Sena GORAL

MAL VE HİZMET ALIMLARI PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Kubilay YANIK

Üye

Yüksekokul Sekreteri İbrahim TUNÇ

Üye

Sürekli İşçi Cihan KÜLCÜ

MAL VE HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Atiye AYNALI AKDOĞAN

Üye

Yüksekokul Sekreteri İbrahim Tunc

Üye

Memur Murat APAYDIN

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIRBAŞ

Üye

Öğr. Gör. Kubilay YANIK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment DOĞRU

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ali İNANIR

Üye

Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ

Üye

Öğr. Gör. Veli SİPAHİ

Üye

Öğr. Gör. Emrah BEYDİLLİ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Özlem KAPLAN

Üye

Öğr. Gör. Zeliha KARAMAN

Üye

Sürekli İşçi Ülkü KABASAKAL

KADIN SORUNLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Atiye AYNALI AKDOĞAN

Üye

Öğr. Gör. Mehtap AKKAYA

Üye

Memur Ayşe KAZAN

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIRBAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI

Üye

Öğr. Gör. Dr. Eda TELLİ

BURS VE YEMEK YARDIMI SEÇME KOMİSYONU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI

Üye

Öğr. Gör. Atiye AYNALI AKDOĞAN

Üye

Öğr. Gör. Sena GORAL

MADDİ HATA İNCELEME KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Kubilay YANIK

Üye

Öğr. Gör. Sami ULUKUŞ

Üye

Öğr. Gör. Ayşe TÜRKMEN

TAŞINIR HURDA KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Mustafa ÇATAK

Üye

Yüksekokul Sekreteri İbrahim TUNÇ

Üye

Memur Ekrem DAĞ

TAŞINIR DEĞER TESPİT KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Özgür DÜDEN

Üye

Yüksekokul Sekreteri İbrahim TUNÇ

Üye

Memur Ekrem DAĞ

YEMEKHANE KONTROL TEŞKİLATI

Başkan

Öğr. Gör. Derya AĞCADAĞ

Üye

Öğr. Gör. Özlem KAPLAN

Üye

Sürekli İşçi Burak DÜDEN

YEMEKHANE DENETLEME KURULU

Başkan

Memur Murat APAYDIN

Üye

Memur Altan ÜNLÜ

Üye

Sürekli İşçi Cihan KÜLCÜ

ARŞİV MALZEMESİ AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Zeliha KARAMAN

Üye

Yüksekokul Sekreteri İbrahim TUNÇ

Üye

Memur Altan ÜNLÜ

BİRİM KANTİN, KAFETERYA VE ÇAY OCAĞI DENETLEME KURULU

Başkan

Öğr. Gör. Kubilay YANIK

Üye

Yüksekokul Sekreteri İbrahim TUNÇ

Üye

Memur Altan ÜNLÜ

Üye

Öğrenci Temsilcisi

BİRİM TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ DENETLEME KOMİSYONU

Üye

Yüksekokul Sekreteri İbrahim TUNÇ

Üye

Öğr. Gör. Ayşe TÜRKMEN

AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU KURUL, KOMİSYON VE KOORDİNATÖRLÜKLER

AKTS BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Dr. Burcu GÖK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER FARABİ-ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Cihan BİÇER

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Derya AĞCADAĞ

MERKEZ KARİYER TEMSİLCİSİ

Öğr. Gör. Dr. Ali İNANIR

BİRİM WEB SAYFASI SORUMLUSU

Öğr. Gör. Emrah BEYDİLLİ - Sürekli İşçi Ülkü KABASAKAL

KÜTÜPHANE VE ARŞİV SORUMLUSU

 Memur Altan ÜNLÜ

UZAKTAN EĞİTİM BİRİM TEMSİLCİSİ

Öğr. Gör. Kubilay YANIK

BİRİM DİKEY GEÇİŞ SINAV KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Sami ULUKUŞ

öğrenci