BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

Finans sektörünün küresel ekonomideki payının arttığı son dönemlerde; sektörün nitelikli, teknolojik bilgi ve deneyime sahip ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik açılan programımız 2008-2009 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Amacımız; bankacılık ve sigortacılık mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde, işin gerektirdiği mesleki bilgi ve deneyimle donatılmış, iş ahlakına sahip ve sorumluluk alabilecek nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu programda, günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Programımızdan Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları

 1. Aktüerya
 2. Aktüerya Bilimleri
 3. Aktüerya ve Risk Yönetimi
 4. Bankacılık
 5. Bankacılık ve Finans
 6. Bankacılık ve Finansman
 7. Bankacılık ve Sigortacılık
 8. Ekonometri
 9. Ekonomi
 10. Ekonomi ve Finans
 11. Finansal Ekonometri
 12. İktisat
 13. İşletme
 14. İşletme Enformatiği
 15. İşletme-Ekonomi
 16. Lojistik Yönetimi
 17. Sermaye Piyasası
 18. Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 19. Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 20. Sigortacılık
 21. Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 22. Uluslararası Finans
 23. Uluslararası Finans ve Bankacılık
 24. Uluslararası İşletme
 25. Uluslararası İşletmecilik
 26. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 27. Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 28. Uluslararası Ticaret
 29. Uluslararası Ticaret ve Finansman
 30. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 31. Uluslararası Ticaret ve Lojistik